FB

Woodland

Woodland är 100 x 50 meter. Banans storlek och alla träd gör det lite svårare att upptäcka motståndarna. Här finns en hel del skydd, träd och småbuskage som man kan gömma sig bakom. Även ett stort fort finns på denna bana.

Flower
Tree