FB

Playground

Playground är 50 x 30 meter. Banan är relativt öppen med stora säkra skydd i form av hus, bil, tunnor, en bro med mera. Det är på denna bana man lättast kommer runt motståndarlaget och på så sätt kan markera ut dem i ryggen :-).