FB

Säkerhet

Paintball spelas på egen risk men är ofarligt om säkerhetsreglerna följs. Vi på onset har sedan uppstarten 1998 inte drabbats av några olyckstillbud. Vi har några säkerhetsregler som du och din grupp måste göra allt för att följa!

1. Skyddsmask 

Skyddsmasken är den allra viktigaste säkerhetsdetaljen. Du ska ha skyddsmask på dig under hela tiden då paintballmarkörerna hanteras. Skyddsmasken skyddar ögon och ansikte mot bollträffar. Man får under inga omständigheter ta av sig masken! En boll skjuts ut med en hastighet av cirka 300 km/h och kan orsaka blindhet om den träffar ögat. Det finns en nätinhägnad som kallas safezone. Där inne får inga paintballmarkörer finnas. I safezone är det säkrare och masken kan plockas av för eventuell rengöring och avputsning. Vi rekomenderar att mask bärs så länge någon person hanterar en markör. Det är aldrig säkert att ta av sig masken. Vänta tills alla markörer står i markörstället och pippåsar sitter på samtliga markörer.

2. Pippåse
Påsen ska sitta på pipan då du inte är i aktivt spel. Det förhindrar åtminstone ett första vådaskott. Under spelets gång förvarar du pippåsen i fickan och sätter den över pipan så snabbt som möjligt efter att du blivit träffad. Pippåsen måste sättas på enligt spelledarens instruktioner.

3. Säkerhetsavstånd
Vi rekommenderar ett säkerhetsavstånd på cirka tre meter. Kommer man närmre än så använder du dig verbalt av ordet "markerad" för att skjuta ut en motståndare. Den spelare som verbalt blivit markerad går då av banan. Finns någon av våra spelledare i närheten vid en sådan situation agerar de domare.

4. Alkohol

Alkohol är inte tillåtet varken före eller under uthyrningen. En alkoholpåverkad person tappar koncentration och omdöme vilket kan skapa fara för andra deltagare och spelledare. Med alkohol blir inte spelet roligare utan tvärtom.

5. Övrigt
Ta gärna med dig ordentliga skor så minskar du risken för vrickade/stukade fötter. Vill du minska bollträffar så ta med dig extrakläder som du kan ha under skyddsoverallen. Tänk på att det blir väldigt varmt när du spelar vilket gör att vi rekomenderar lättare klädsel. Lämplig klädsel är träningskläder, t-shirt eller tunnare långärmad tröja. Ju varmare du blir desto större chans är det att du får imma i masken. Detta medför att risken ökar för att bli utskjuten eftersom du inte ser.

Djur och växtlighet som finns i området får absolut inte skadas.